På denna hemsida kommer information finnas för den som är intresserad av journalistik och olika typer av tidningar. Artiklar som tillhandahålls kommer främst ge information om olika typer av journalistiska tillvägagångssätt, journalistetiken och olika typer av tidningar. Journalistiken är framför allt viktig för att människor i Sverige, men också i världen, ska kunna få en objektiv och trovärdig bild av verkligheten. Yrkesutövarna bär därför ett stort ansvar för hela mänskligheten, inte bara i landet man bor i där man följer politiska frågor, utan också ute i världen där journalister följer olika konflikter.

Ämnet journalistik är något som berör oss alla människor under vår livstid. Journalistik är framför allt viktigt då det fyller kanske en av de mest viktiga samhällsfunktionerna, nämligen att granska beslutsfattare. Genom att granska dessa får man som medborgare en bild av verkligheten, vilken man sedan grundar sina beslut på. Det kan röra sig både om privata beslut, exempelvis om vilken bank man ska använda, eller vilket parti man ska rösta på i det kommande valet.

Journalistik kan man ta del av genom ett flertal olika medier, framför allt rör det sig om både dags- och kvällstidningar. Lokaltidningar fyller framför allt den viktiga funktionen av att mest följa politik och händelserna inom det aktuella regionala området, medan rikstäckande och internationella tidningar följer andra frågor, exempelvis om sådant som påverkar Sverige eller kanske till och med hela jorden. Därför är det viktigt att ständigt föra en diskussion om vad journalistik är och hur den används för att skildra verkligheten, detta för att journalistik ofta hamnar i skymundan i världen.