När det kommer till journalistik är det viktigt för journalister att upprätthålla en stor grad professionalism i sina texter och bilder. Detta för att de som tar del av rapportering inte ska få en snedvriden bild av verkligheten men också för att journalister ska vara medvetna om vilken påverkan rapporteringar kan ha. Exempelvis om man endast rapporterar en sida av en konflikt kan det göra att någon svartmålas. Dålig journalistik leder också till att lögner sprids vilket kan leda till ogynnsamma förutsättningar för både privatpersoner, företag och organisationer. Således kommer denna artikel återge de grundläggande etiska reglerna vilka journalister världen över bör hålla sig till.

Sanning och äkthet

Journalister kan inte alltid återge hela sanningen, men det viktigaste är att den fakta som återges är korrekt. Därför ska journalister alltid sträva efter att ha god sanningshalt i sina rapporteringar, samt att ge alla fakta som kan ges, samt att fakta också säkerställts på förhand.

Självständighet

reporter-852096_960_720Varje journalist måste ha självständiga röster, det vill säga ska journalister inte agera på vägnar av andras intressen, exempelvis politiska, kulturella eller religiösa exempelvis.

Objektivitet

Det är viktigt för journalister att återge båda sidor av berättelser. Dock är det inget krav, men för läsaren är det viktigt för att kunna få en balanserad syn på saker och ting. Dock kan inte objektivitet alltid uppnås vilket därför är något som bör informeras till läsaren.

Mänsklighet

En journalist ska inte göra någon ont. Vad som publiceras eller återges i media bör alltså inte skada någon. Därför bör journalister vara medvetna om att ord och bilder som används kan skada andra människor.

Ansvar

Ett av de viktigaste tecknen för en professionell journalist är att visa en medvetenhet, att man är ansvarsfull för vad som återges genom rapporteringarna. När fel görs ska man vara ärlig med dessa och ställa dem till rätta när man ber om ursäkt.