Vad journalistik egentligen är behöver inte nödvändigtvis vara något som alla känner till. Därför kommer denna artikel förklara vad det är och vilka funktioner det fyller.

Definition av journalistik

Journalist_Lucy_Morgan_with_video_camera_and_phone_(7026619371)Journalistik är produktionen och distributionen av rapporter och skildringar av händelser, fakta och idéer. Ofta handlar det om att dessa kopplas till samhället. Ordet journalistik kopplas också till yrket, där någon benämns vara journalist. Distributionen kan variera på många olika sätt, bland annat genom tryckta källor som böcker och tidningar, men också tv, radio, internet och sociala medier.

Vad innebär journalistik?

Innebörden av journalistik kan variera stort beroende på vilket land man befinner sig i. I vissa länder kontrolleras journalistiken av staten, exempelvis i auktoritära länder som Nordkorea och Kina. I andra länder ha medier full frihet att rapportera om vad man vill, vilket gör att de ofta är privata företag och inte kopplade till staten. Här kan dock problematik skapas då företag är drivna av vinstintresse vilket gör att de inte nödvändigtvis rapporterar om objektiva sanningar, utan också kan vrida berättelser för att få fler läsare.

Journalistiken i förändring?

Journalistikens roll i samhället kan variera på många olika sätt och den har under de senaste åren förändrats kraftigt genom uppkomsten av nya teknologier som internet och sociala medier. Det har gjort att människor allt oftare väljare att läsa sina nyheter på internet genom hemsidor eller sociala medier på antingen mobiler, datorer eller läsplattor. Således har antalet anställda hos de traditionella mediala utgivarna minskat kraftigt.

Detta har också skapat problem i samhället då desinformation blivit allt vanligare. Desinformation innebär att individer eller organisationer ger ut lögner för att uppnå olika mål eller syften. Exempelvis kan det röra sig om att smutskasta företag eller politiker. Därför är det framför allt viktigt att man som läsare av nyheter på nätet innehar ett kritiskt öga.